• કોફી મગ

કોફી મગ

 • 16oz સબલાઈમેશન ફ્રોસ્ટેડ ગ્લાસ મગ

  16oz સબલાઈમેશન ફ્રોસ્ટેડ ગ્લાસ મગ

  ક્ષમતા: 16oz

  સપાટી: હિમાચ્છાદિત ઢાળ સબલિમેશન ટ્રાન્સફર

  રંગ: લાલ; નારંગી;આછો વાદળી, ઊંડા વાદળી, પીળો, લીલો કસ્ટમાઇઝ કરો

  સામગ્રી: કાચ

  માળખું: એક દિવાલ

  લોગો: અમે તમારા પોતાના બ્રાન્ડ લોગોને કસ્ટમાઇઝ કરી શકીએ છીએ.